Wij van stageenwerk.nl hebben ondervonden dat veel stagiaires wel tevreden zijn met hun stageplek, alleen zijn ze vaak ontevreden over de lage vergoeding die ze hiervoor krijgen. Vaak worden de reiskosten vergoed inclusief een bedrag dat ongeveer tussen de € 130,- en € 227,- bruto per maand ligt. Bedrijven zijn niet verplicht je een vergoeding te geven en bepalen dan ook zelf hoe hoog dit bedrag is. Aangezien de beschikbare bedrijven altijd op zoek naar nieuw/nog niet ontdekt talent willen wij hier graag verandering in brengen. Dit doen wij door je een beloning te geven die bestaat uit, afhankelijk van je keuze, zakgeld of een leerlingensalaris, eventueel aangevuld tot het minimum (jeugd)loon. De werk en stage middelen krijg je uiteraard in bruikleen en wij zorgen ervoor dat je betaalt wordt.

Wat wordt er van je verwacht?

Werk, stage en leren bij een van de aangeboden bedrijven betekent dat je openstaat voor begeleiding en nieuwe ervaringen. Wij verwachten dan ook dat je gemotiveerd bent om hard te werken en nieuwe dingen te leren. Het is ook handig als je hebt nagedacht over je keuzes voor later en deze dan ook kunt motiveren. Natuurlijk ga je het meeste hebben aan een stageplek die goed aansluit op je interesses en je opleiding.

Aanmelden